UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

Zgłoszenie zdarzenia

INFORMACJE O ZDARZENIU

Okoliczności zdarzenia*

Dane ubezpieczonego

DYSPOZYCJA WYPŁATY ODSZKODOWANIA

ZAŁĄCZNIKI

Rozmiar jednego załączanego dokumentu nie powinien przekraczać 5 MB, a rozmiar maksymalny wszystkich dokumentów to 30 MB. Dozwolone typy plików: .pdf, .jpg, .doc, .xls, .rar, .zip, .7z, .bmp, .png.

PRZYKŁADOWE ZAŁĄCZNIKI: ZDJĘCIE USZKODZEŃ, DOWÓD WŁASNOSĆI USZKODONEGO MIENIA, OŚWIADCZENIE SPRAWCY, POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA SZKODY DO ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Przed wysłaniem formularza zapoznaj się z Obowiązkiem Informacyjnym

*Pola obowiązkowe